Khách hàng thân thiếtQuy định đổi trảThanh toán vận chuyểnBán buộn
Authentic Store Mỹ phẩm xách tay chính hãng

 

          TƯ VẤN ONLINE

Chưa cài đặt tham số cho module

Thuốc mọc tóc Natrol Biotin 10,000mcg

Miêu tả:

<a href="http://chuyenhangxachtay.vn/"><strong>Thuốc mọc tóc Natrol Biotin 10,000mcg</strong></a><br /> Dung lượng: 100 viên<br /> Nhãn hiệu: Natrol<br /> Xuất xứ: Mỹ<br /> <br />  

    www.facebook.com/authenticstore.vietnam https://twitter.com/authenticstoref https://www.youtube.com/c/AuthenticStore https://plus.google.com/u/0/+AuthenticStore https://www.instagram.com/authenticstore.vn/  

 SHIP HÀNG COD TOÀN QUỐC.
 SHIP HÀNG NỘI THÀNH HÀ NỘI CHỈ TỪ 3-6H TRONG NGÀY !
 FREE SHIP CHO ĐƠN HÀNG TỪ 1 TRIỆU TRỞ LÊN
  Store 1 : 47 Chùa Láng, Hà Nội 
  Store 2 : 70 Thái Hà, Hà Nội 

 
Hướng dẫn thanh toán
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Thuốc k&iacute;ch th&iacute;ch mọc t&oacute;c Natrol Biotin 10000mcg</span></span></strong></h2> &nbsp; <div style="text-align: center;"><img alt="biotin" src="/Uploaded/Members/5701/images/biotin.jpg" style="width: 640px; height: 480px;" /></div> <div style="text-align: center;"><br /> <br /> &nbsp;</div> <div><br /> <br style="line-height: 20.8px;" /> <span style="line-height: 20.8px; font-family: verdana, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">T&oacute;c bạn dễ gẫy rụng, m&oacute;ng tay kh&ocirc; d&ograve;n, dễ g&atilde;y? Nghi&ecirc;n cứu l&acirc;m s&agrave;ng đ&atilde; chỉ ra rằng những người thiếu biotin thường bị rụng t&oacute;c, m&oacute;ng tay dễ g&atilde;y v&agrave; da kh&ocirc;ng khoẻ. Biotin 10,000mcg đ&oacute;ng một vai tr&ograve; thiết yếu trong cơ thể v&agrave; l&agrave; chất dinh dưỡng quan trọng cho sự ph&aacute;t triển v&agrave; duy tr&igrave; m&aacute;i t&oacute;c, m&oacute;ng tay v&agrave; l&agrave;n da khoẻ mạnh của bạn.</span></span><br style="line-height: 20.8px;" /> <br style="line-height: 20.8px;" /> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px;"><img alt="Thuốc mọc tóc Natrol Biotin 10000mcg 1" src="/Uploaded/Members/5701/images/Thu%e1%bb%91c%20m%e1%bb%8dc%20t%c3%b3c%20Natrol%20Biotin%2010000mcg%201.jpg" style="width: 600px; height: 398px;" /></span><br /> <br /> &nbsp;</p> <p><br style="line-height: 20.8px;" /> <br style="line-height: 20.8px;" /> <span style="line-height: 20.8px; font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif;"><strong>C&ocirc;ng dụng của Biotin 10000mcg đối với Sức khỏe:</strong><br /> <br /> Biotin ( hay c&ograve;n gọi l&agrave; thuốc Biotin) l&agrave; một Vitamin nh&oacute;m B tan trong nước cần thiết cho sự ph&aacute;t triển b&igrave;nh thường v&agrave; chức năng của cơ thể. ​Biotin l&agrave; một th&agrave;nh phần quan trọng trong gluconeogenesis, qu&aacute; tr&igrave;nh tổng hợp acid b&eacute;o v&agrave; sự chuyển h&oacute;a của một số axit amin v&agrave; gi&uacute;p tăng cường sự tổng hợp của c&aacute;c protein nhất định. Th&uacute;c đẩy sự trao đổi của c&aacute;c chất b&eacute;o v&agrave; sự ph&acirc;n h&oacute;a carbohydrate để biến chất glucose th&agrave;nh năng lượng<br /> <br /> <strong>Biotin 10000mcg</strong>&nbsp;tham gia v&agrave;o qu&aacute; tr&igrave;nh sinh tổng hợp Hemoglobin v&agrave; sản sinh hồng cầu, mang oxy đi khắp cơ thể cho da hồng h&agrave;o, t&oacute;c chắc khoẻ. Được sử dụng để ngăn ngừa v&agrave; điều trị thiếu hụt Biotin, ngăn ngừa rụng t&oacute;c, m&oacute;ng dễ g&atilde;y.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: center;"><br /> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="/Uploaded/Members/5701/images/BIOTIN%20(1).jpg" style="width: 600px; height: 501px;" /></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px;">Thuốc k&iacute;ch th&iacute;ch mọc t&oacute;c Natrol Biotin 10000mcg</span></em></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><br /> <img alt="Thuốc mọc tóc Natrol Biotin 10000mcg 1" src="/Uploaded/Members/5701/images/Thu%e1%bb%91c%20m%e1%bb%8dc%20t%c3%b3c%20Natrol%20Biotin%2010000mcg%201%203.jpg" style="line-height: 20.8px; text-align: center; width: 600px; height: 398px;" /></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p><br /> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>C&ocirc;ng dụng của Biotin 10000mcg đối với t&oacute;c:</strong><br /> <br /> <strong>Biotin 10000mcg</strong> c&ograve;n gọi l&agrave; Vitamin H c&oacute; hiệu quả trong việc cải thiện t&igrave;nh trạng m&aacute;i t&oacute;c bị chẻ ngọn hoặc thưa mỏng.<br /> <br /> C&ugrave;ng với kẽm v&agrave; chất Corticosteroid clobetasol propionate, Biotin c&ograve;n được d&ugrave;ng trong việc điều trị chứng bệnh rụng t&oacute;c. Việc thiếu hụt Biotin c&oacute; thể dẫn đến rụng t&oacute;c hoặc t&oacute;c dễ chẻ g&atilde;y. L&agrave; một Vitamin cần thiết cho sự hoạt động của c&aacute;c enzym chuyển vận c&aacute;c đơn vị carboxyl v&agrave; gắn carbon dioxyd v&agrave; cần cho nhiều chức năng chuyển h&oacute;a, bao gồm t&acirc;n tạo glucose, tạo lipid, sinh tổng hợp acid b&eacute;o, chuyển h&oacute;a propionat v&agrave; dị h&oacute;a acid amin c&oacute; mạch nh&aacute;nh.<br /> <br /> Thiếu hụt Biotin g&acirc;y ra mỏng t&oacute;c (thường mất m&agrave;u t&oacute;c), v&agrave; ph&aacute;t ban c&oacute; vảy m&agrave;u đỏ xung quanh mắt, mũi v&agrave; miệng. C&aacute;c triệu chứng kh&aacute;c bao gồm trầm cảm, ảo gi&aacute;c, v&agrave; ngứa ran ở tay v&agrave; ch&acirc;n.<br /> <br /> <strong>Biotin 10000mcg</strong>&nbsp; k&iacute;ch th&iacute;ch sự ph&aacute;t triển tế b&agrave;o của t&oacute;c v&agrave; m&oacute;ng tay. L&agrave;m tăng độ d&agrave;y của t&oacute;c, m&oacute;ng tay v&agrave; m&oacute;ng ch&acirc;n. Gi&uacute;p ph&ograve;ng ngừa bong da tay &ndash; ch&acirc;n. Ph&ograve;ng ngừa chứng vi&ecirc;m da.&nbsp;</span></span><br /> &nbsp;</p> <p><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Th&agrave;nh phần của Biotin Natrol 10.000mcg</strong><br /> <br /> Biotin Natrol 10.000mcg, Calcium 66mg, Cellulose, Stearic Acid, Silica, Magnesium Stearate, MethylCellulose, Cellulose Gum, Glycerin.<br /> Kh&ocirc;ng chứa men, l&uacute;a m&igrave;, ng&ocirc;, sữa, trứng, đậu n&agrave;nh, hương vị hay m&agrave;u nh&acirc;n tạo, đường, tinh bột hay chất bảo quản</span></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>C&aacute;ch d&ugrave;ng:</strong>&nbsp;01 vi&ecirc;n một ng&agrave;y trước bữa ăn. Được ph&eacute;p ngậm tan trong miệng, kh&ocirc;ng cần uống với nước</span></span><br /> &nbsp;</p> <div>&nbsp;</div>
Hướng dẫn thanh toán