Khách hàng thân thiếtQuy định đổi trảThanh toán vận chuyểnBán buộn
Sale shockSale shockSale shock

Thuốc mọc tóc Natrol Biotin 10,000mcg

Miêu tả:

<a href="http://chuyenhangxachtay.vn/"><strong>Thuốc mọc tóc Natrol Biotin 10,000mcg</strong></a><br /> Dung lượng: 100 viên<br /> Nhãn hiệu: Natrol<br /> Xuất xứ: Mỹ<br /> <br />  

    www.facebook.com/authenticstore.vietnam https://twitter.com/authenticstoref https://www.youtube.com/c/AuthenticStore https://plus.google.com/u/0/+AuthenticStore https://www.instagram.com/authenticstore.vn/  

 SHIP HÀNG COD TOÀN QUỐC.
 SHIP HÀNG NỘI THÀNH HÀ NỘI CHỈ TỪ 3-6H TRONG NGÀY !
 FREE SHIP CHO ĐƠN HÀNG TỪ 1 TRIỆU TRỞ LÊN
  Store 1 : 47 Chùa Láng, Hà Nội 
  Store 2 : 70 Thái Hà, Hà Nội 

 
Hướng dẫn thanh toán
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Thuốc k&iacute;ch th&iacute;ch mọc t&oacute;c Natrol Biotin 10000mcg</span></span></strong></h2> &nbsp; <div style="text-align: center;"><img alt="biotin" src="/Uploaded/Members/5701/images/biotin.jpg" style="width: 640px; height: 480px;" /></div> <div style="text-align: center;"><br /> <br /> &nbsp;</div> <div><br /> <br style="line-height: 20.8px;" /> <span style="line-height: 20.8px; font-family: verdana, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">T&oacute;c bạn dễ gẫy rụng, m&oacute;ng tay kh&ocirc; d&ograve;n, dễ g&atilde;y? Nghi&ecirc;n cứu l&acirc;m s&agrave;ng đ&atilde; chỉ ra rằng những người thiếu biotin thường bị rụng t&oacute;c, m&oacute;ng tay dễ g&atilde;y v&agrave; da kh&ocirc;ng khoẻ. Biotin 10,000mcg đ&oacute;ng một vai tr&ograve; thiết yếu trong cơ thể v&agrave; l&agrave; chất dinh dưỡng quan trọng cho sự ph&aacute;t triển v&agrave; duy tr&igrave; m&aacute;i t&oacute;c, m&oacute;ng tay v&agrave; l&agrave;n da khoẻ mạnh của bạn.</span></span><br style="line-height: 20.8px;" /> <br style="line-height: 20.8px;" /> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px;"><img alt="Thuốc mọc tóc Natrol Biotin 10000mcg 1" src="/Uploaded/Members/5701/images/Thu%e1%bb%91c%20m%e1%bb%8dc%20t%c3%b3c%20Natrol%20Biotin%2010000mcg%201.jpg" style="width: 600px; height: 398px;" /></span><br /> <br /> &nbsp;</p> <p><br style="line-height: 20.8px;" /> <br style="line-height: 20.8px;" /> <span style="line-height: 20.8px; font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif;"><strong>C&ocirc;ng dụng của Biotin 10000mcg đối với Sức khỏe:</strong><br /> <br /> Biotin ( hay c&ograve;n gọi l&agrave; thuốc Biotin) l&agrave; một Vitamin nh&oacute;m B tan trong nước cần thiết cho sự ph&aacute;t triển b&igrave;nh thường v&agrave; chức năng của cơ thể. ​Biotin l&agrave; một th&agrave;nh phần quan trọng trong gluconeogenesis, qu&aacute; tr&igrave;nh tổng hợp acid b&eacute;o v&agrave; sự chuyển h&oacute;a của một số axit amin v&agrave; gi&uacute;p tăng cường sự tổng hợp của c&aacute;c protein nhất định. Th&uacute;c đẩy sự trao đổi của c&aacute;c chất b&eacute;o v&agrave; sự ph&acirc;n h&oacute;a carbohydrate để biến chất glucose th&agrave;nh năng lượng<br /> <br /> <strong>Biotin 10000mcg</strong>&nbsp;tham gia v&agrave;o qu&aacute; tr&igrave;nh sinh tổng hợp Hemoglobin v&agrave; sản sinh hồng cầu, mang oxy đi khắp cơ thể cho da hồng h&agrave;o, t&oacute;c chắc khoẻ. Được sử dụng để ngăn ngừa v&agrave; điều trị thiếu hụt Biotin, ngăn ngừa rụng t&oacute;c, m&oacute;ng dễ g&atilde;y.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: center;"><br /> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="/Uploaded/Members/5701/images/BIOTIN%20(1).jpg" style="width: 600px; height: 501px;" /></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px;">Thuốc k&iacute;ch th&iacute;ch mọc t&oacute;c Natrol Biotin 10000mcg</span></em></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><br /> <img alt="Thuốc mọc tóc Natrol Biotin 10000mcg 1" src="/Uploaded/Members/5701/images/Thu%e1%bb%91c%20m%e1%bb%8dc%20t%c3%b3c%20Natrol%20Biotin%2010000mcg%201%203.jpg" style="line-height: 20.8px; text-align: center; width: 600px; height: 398px;" /></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p><br /> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>C&ocirc;ng dụng của Biotin 10000mcg đối với t&oacute;c:</strong><br /> <br /> <strong>Biotin 10000mcg</strong> c&ograve;n gọi l&agrave; Vitamin H c&oacute; hiệu quả trong việc cải thiện t&igrave;nh trạng m&aacute;i t&oacute;c bị chẻ ngọn hoặc thưa mỏng.<br /> <br /> C&ugrave;ng với kẽm v&agrave; chất Corticosteroid clobetasol propionate, Biotin c&ograve;n được d&ugrave;ng trong việc điều trị chứng bệnh rụng t&oacute;c. Việc thiếu hụt Biotin c&oacute; thể dẫn đến rụng t&oacute;c hoặc t&oacute;c dễ chẻ g&atilde;y. L&agrave; một Vitamin cần thiết cho sự hoạt động của c&aacute;c enzym chuyển vận c&aacute;c đơn vị carboxyl v&agrave; gắn carbon dioxyd v&agrave; cần cho nhiều chức năng chuyển h&oacute;a, bao gồm t&acirc;n tạo glucose, tạo lipid, sinh tổng hợp acid b&eacute;o, chuyển h&oacute;a propionat v&agrave; dị h&oacute;a acid amin c&oacute; mạch nh&aacute;nh.<br /> <br /> Thiếu hụt Biotin g&acirc;y ra mỏng t&oacute;c (thường mất m&agrave;u t&oacute;c), v&agrave; ph&aacute;t ban c&oacute; vảy m&agrave;u đỏ xung quanh mắt, mũi v&agrave; miệng. C&aacute;c triệu chứng kh&aacute;c bao gồm trầm cảm, ảo gi&aacute;c, v&agrave; ngứa ran ở tay v&agrave; ch&acirc;n.<br /> <br /> <strong>Biotin 10000mcg</strong>&nbsp; k&iacute;ch th&iacute;ch sự ph&aacute;t triển tế b&agrave;o của t&oacute;c v&agrave; m&oacute;ng tay. L&agrave;m tăng độ d&agrave;y của t&oacute;c, m&oacute;ng tay v&agrave; m&oacute;ng ch&acirc;n. Gi&uacute;p ph&ograve;ng ngừa bong da tay &ndash; ch&acirc;n. Ph&ograve;ng ngừa chứng vi&ecirc;m da.&nbsp;</span></span><br /> &nbsp;</p> <p><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Th&agrave;nh phần của Biotin Natrol 10.000mcg</strong><br /> <br /> Biotin Natrol 10.000mcg, Calcium 66mg, Cellulose, Stearic Acid, Silica, Magnesium Stearate, MethylCellulose, Cellulose Gum, Glycerin.<br /> Kh&ocirc;ng chứa men, l&uacute;a m&igrave;, ng&ocirc;, sữa, trứng, đậu n&agrave;nh, hương vị hay m&agrave;u nh&acirc;n tạo, đường, tinh bột hay chất bảo quản</span></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>C&aacute;ch d&ugrave;ng:</strong>&nbsp;01 vi&ecirc;n một ng&agrave;y trước bữa ăn. Được ph&eacute;p ngậm tan trong miệng, kh&ocirc;ng cần uống với nước</span></span><br /> &nbsp;</p> <div>&nbsp;</div>

SHOEE
4