Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

sales.authenticstore

Khi mua hàng tại AUTHENTIC STORE, Với các hoá đơn từ 200,000đ trở lên, toàn bộ lich sử giao dịch của khách hàng sẽ được lưu lại trên hệ thống phần mềm bán hàng.

- Khi lịch sử mua hàng của khách hàng đạt từ 3.000.000 VNĐ trở lên, Quý khách sẽ trở thành Khách VIP 1 và được giảm 5% với tất cả các đơn hàng sau

- Khi lịch sử mua hàng của khách hàng đạt từ 10.000.000 VNĐ trở lên, Quý khách sẽ trở thành Khách VIP 1 và được giảm 8% với tất cả các đơn hàng sau 
- Khi lịch sử mua hàng của khách hàng đạt từ 20.000.000 VNĐ trở lên, Quý khách sẽ trở thành Khách VIP 1 và được giảm 10% với tất cả các đơn hàng sau 

Enjoy !